Yapılandırmalar: Yazı yeni kategori tipleri SFXFW

Dosya tema_klasoru/configs/post_taxonomies.php konumunda bulunur.

register_taxonomy(
'guides',
'userguide',
array(
'label' => __( 'Category' ),
'rewrite' => array( 'slug' => 'guides' ),
'hierarchical' => true,
)
);

Detaylı bilgi ve farklı örnekler için: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_taxonomy

Yorum bırakın

TEMA YAPTIRMAK İSTİYORUM – FİYAT TALEP FORMU