Yapılandırmalar: Yazı özel alanları SFXFW

Dosya tema_klasoru/configs/post_customfields.php konumunda bulunur.

$GLOBALS["SFXFW"]->cf_tab(
  "first", // Sekme no (id)
  __('İlk satır','sfxfw'), // Sekme başlığı
  "post" // Yazı tipi (post|page)
);

Özel alanlar sekmesi oluşturur.

$GLOBALS["SFXFW"]->cf(
  "text", // Tip
  "test_text", // Ayar no (id)
  __('Tek satır yazı','sfxfw'), // Ayar başlığı
  'VARSAYILAN DEĞER', // Varsayılan değer
  [] // Seçenekler
);

Özel alan sekmelerine ayar ekler.

Tüm ayar tipleri için Tipler bölümünü inceleyebilirsiniz.

$GLOBALS["SFXFW"]->cf_loop(
	"test_loop", // Döngü no (id)
	__('Döngü','sfxfw'), // Göngü başlığı
	[
	[
	"type"=>"text", // Tip
	"id"=>"test_text", // Ayar no (id)
	"title"=>__('yazı','sfxfw'), // Ayar başlığı
	"default"=>'xxx', // Varsayılan değer
    [] // Seçenekler
	],
	[
	"type"=>"textarea",
	"id"=>"test_textarea",
	"title"=>__('metin','sfxfw'),
	"default"=>'yyy',
    []
	]
	]
);

Özel alan döngüsü üretir.

Yorum bırakın

TEMA YAPTIRMAK İSTİYORUM – FİYAT TALEP FORMU